Dekarbonizácia benzínových motorov

Ak chcete pomôcť svojmu vozidlu a dekarbonizovať ho, vždy máte na výber, či zvolíte prípravky pre vlastnú potrebu, alebo svoje auto zveríte profesionálom. Majte na pamäti, že ak sú motor či ďalšie súčasti už mimoriadne zanesené, je vždy lepšie zvolený postup konzultovať s odborníkmi.

Preventívna dekarbonizácia

Spočíva v aplikácii špeciálnych chemikálií do paliva a olejového priestoru. Tieto látky vytvárajú chemicko-technický proces, pri ktorom špeciálna účinná chemická látka premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať každých 15000 km a to už od nového vozidla. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, neznížené kompresné tlaky. To vedie k udržaniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.

Doporučené produkty

Profesionálna dekarbonizácia

Je chemicko-technický proces, kde s pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré sa napoja priamo na palivový alebo sací systém, aplikuje špeciálne účinná chemická látka, ktorá premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať od najazdených 50000 km a to v prípade, že na vozidle nebola vykonávaná preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšenie kompresných tlakov. To vedie k navráteniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.