Dekarbonizácia dieselových motorov

Ak chcete pomôcť svojmu vozidlu a dekarbonizovať ho, vždy máte na výber, či zvolíte prípravky pre vlastnú potrebu, alebo svoje auto zveríte profesionálom. Majte na pamäti, že ak sú motor či ďalšie súčasti už mimoriadne zanesené, je vždy lepšie zvolený postup dekarbonizácie konzultovať s odborníkmi.

Preventívna dekarbonizácia dieselových motorov

Spočíva v aplikácii špeciálnych chemikálií do paliva a olejového priestoru. Tieto látky vytvárajú chemicko-technický proces – dekarbonizácia, pri ktorom špeciálna účinná chemická látka premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Dekarbonizácia sa odporúča vykonávať každých 15000 km a to už od nového vozidla. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšené kompresné tlaky. To vedie k zníženej spotrebe paliva, emisií aj k vyššiemu výkonu motora.

Dekarbonizácia dieselového motora

Doporučené produkty pre dekarbonizáciu dieselových motorov

Dekarbonizácia dieselového motora - BG 109 EPR

BG 109 EPR

Dekarbonizácia dieselového motora - BG 112 DOC

BG 112 DOC

Dekarbonizácia dieselového motora - BG 244

BG 244

Dekarbonizácia dieselového motora - BG 245 NEW

BG 245 NEW

Dekarbonizácia benzínového / dieselového motora - BG 107 RF-7

BG 107 RF-7

Dekarbonizácia dieselového motora - BG 2256 DFC HP - DIESEL FUEL

BG 2256 DFC HP - DIESEL FUEL

Profesionálna dekarbonizácia

Je chemicko-technický proces, kde za pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré sa napojí priamo na palivový alebo sací systém, aplikuje špeciálna účinná chemická látka, ktorá premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať od najazdených 50000 km a to v prípade, že na voze nebola vykonávaná preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšené kompresné tlaky. To vedie k navráteniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.

Dekarbonizácia dieselového motora