Dekarbonizácia dieselových motorov

Ak chcete pomôcť svojmu vozidlu a dekarbonizovať ho, vždy máte na výber, či zvolíte prípravky pre vlastnú potrebu, alebo svoje auto zveríte profesionálom. Majte na pamäti, že ak sú motor či ďalšie súčasti už mimoriadne zanesené, je vždy lepšie zvolený postup konzultovať s odborníkmi.

Preventívna dekarbonizácia

Spočíva v aplikácii špeciálnych chemikálií do paliva a olejového priestoru. Tieto látky vytvárajú chemicko-technický proces, pri ktorom špeciálna účinná chemická látka premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať každých 15000 km a to už od nového vozidla. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšené kompresné tlaky. To vedie k zníženej  spotrebe paliva, emisií aj k vyššiemu výkonu motora.

Doporučené produkty

Profesionálna dekarbonizácia

Je chemicko-technický proces, kde za pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré sa napojí priamo na palivový alebo sací systém, aplikuje špeciálny účinná chemická látka, ktorá premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať od najazdených 50000 km a to v prípade, že na voze nebola vykonávaná preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšené kompresné tlaky. To vedie k navráteniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.