Ethanol – Ošetrenie benzínového paliva

Ak chcete pomôcť svojmu vozidlu a dekarbonizovať ho, vždy máte na výber, či zvolíte prípravky pre vlastnú potrebu, alebo svoje auto zveríte profesionálom. Majte na pamäti, že ak sú motor či ďalšie súčasti už mimoriadne zanesené, je vždy lepšie zvolený postup konzultovať s odborníkmi.

Preventívna dekarbonizácia

Spočíva v aplikácii špeciálnych chemikálií do paliva a olejového priestoru. Tieto látky vytvárajú chemicko-technický proces, pri ktorom špeciálna účinná chemická látka premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať každých 15000 km a to už od nového vozidla. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, neznížené kompresné tlaky. To vedie k udržaniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.

Dekarbonizácia benzínového motora

Doporučené produkty

Dekarbonizácia benzínového motora - BG 109 EPR

BG 109 EPR

Dekarbonizácia benzínového motora - BG 110 MOA

BG 110 MOA

Dekarbonizácia benzínového motora - BG 115 MOA New

BG 115 MOA New

Dekarbonizácia benzínového / dieselového motora - BG 107 RF-7

BG 107 RF-7

Dekarbonizácia benzínového motora - BG 208 44K POWER ENHANCER

BG 208 44K POWER ENHANCER

Profesionálna dekarbonizácia

Je chemicko-technický proces, kde s pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré sa napoja priamo na palivový alebo sací systém, aplikuje špeciálne účinná chemická látka, ktorá premieňa karbónové usadeniny z pevného skupenstva na plynné a bezpečne opúšťa systém výfukovým priestorom. Táto operácia sa odporúča vykonávať od najazdených 50000 km a to v prípade, že na vozidle nebola vykonávaná preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy. Tým je zaistený motorový priestor bez usadenín, správne spaľovanie paliva, zvýšenie kompresných tlakov. To vedie k navráteniu správnej spotreby paliva, emisií aj výkonu motora.

Dekarbonizácia benzínového motora