Firma Z&Z spol. s r.o. , je regionálny zástupca firmy I.O.B., spol. s r.o. , ktorá je výhradný zástupca firmy BG , Petro Canada v ČR a SR

Čo je to vlastne dekarbonizácia motora?

Motor každého automobilu sa po čase začne zanášať karbónovými usadeninami, ktoré vznikajú spaľovaním paliva a čiastočne i maziva v priestore motoru. Tieto usadeniny znižujú výkon motora a zvyšujú spotrebu paliva. Odstránenie týchto usadenín sa nazýva dekarbonizácia.

Hlavným problémom je, že usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor, čo spôsobuje stratu sily motora, pokles kompresných tlakov, a tým aj výkon motora, nepravidelné zážehy, klepanie motora, zlé štartovanie.

Okamžitý účinok dekarbonizácie s výrobkami BG

 • odstraňujú problémy pri štartovaní a nepravidelnom chode motora.
 • obnovujú funkciu vstrekovacích trysiek.
 • znižujú emisie.
 • zvyšujú výkon a kompresiu.
 • predlžujú životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc.
 • znižujú spotrebu paliva.
 • zmenšujú klepanie motora pri voľnobehu.
Prípravky BG, pre dekarbonizáciu motora
Motor po profesionálnej dekarbonizácii

Ako mi dekarbonizácia motora môže pomôcť?

Samotná dekarbonizácia je proces odstránenia usadenín v motore. Dekarbonizáciou vraciame do správneho stavu nasledovné procesy:

 • čisté vstrekovacie trysky
 • čistá spaľovacia komora
 • čisté ventily
 • odstránenie usadenín zo spaľovacej komory.
 • rovnováha medzi palivom a vzduchom v systéme.
 • uvoľnené piestne krúžky(zvýšenie kompresného tlaku)

Kde všade je dekarbonizácia užitočná?

Ako to celé vzniklo a prečo je dekarbonizácia taká populárna?

Pre dekarbonizáciu vyvinuli technici americkej firmy BG Products, Inc. Špeciálne chemicko-technické kvapaliny, ktoré regenerujú motor a znižujú prevádzkové náklady vozidla. Produkty BG sú vyvíjané v spolupráci s výrobcami automobilov Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault,Mazda, atď.

Výrobky BG sú špeciálne zostavené chemicko-technické prípravky, výhradne pre profesionálne použitie. Neobsahujú alkohol a nie sú to aditíva, takže interval servisu dekarbonizácie je vždy po odjazdení 30 000 – 60 000 km (podľa požadovaného servisu alebo pri vyskytnutí sa problémov ako znížený výkon, vysoké emisie, vysoká spotreba paliva, nepravidelný chod motora, zlé štarty atď.)

Pre profesionálny SERVIS DEKARBONIZÁCIE je takisto k dispozícii prístroj, vďaka ktorému aplikácia nie je náročná na priestor, čas ani pracovnú silu. Bez akéhokoľvek rozoberania motora, v priebehu 50 minút a zložitej mechanickej procedúry.

Pozrite si aj prezentačné video

Partner pre profesionálnu dekarbonizáciu - BG POINT